Zagreb se budi sa Mohanđijem

Mohanđi prvi put u Zagrebu.

Poklonite sebi retku priliku druženja sa Mohanđijem i dozivite radost duhovnog uzleta u prisustvu duhovnog majstora

 

U okviru ovogodišnje posete zemljama jugoistočne Evrope pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem“, duhovni majstor Mohanđi, dolazi po prvi put u Zagreb. Simbolično, u proleće kada se priroda budi, Mohanđijevo prisustvo u vama može probuditi ono davno zaboravljeno: ono što vas čini srećnim. Ovog proleća, rodite se ponovo, kao slobodno biće. Iskoristite jedinstvenu priliku da postavite pitanja o svakodnevnom životu ili iznesite dileme sa različitih duhovnih staza, jer kao realizovani duhovni majstor, Mohanđi prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom, a Njegova učenja odišu jednostavnošću i praktičnošću, te su kao takva primenljiva u svakodnevnom životu savremenog čoveka.


Mohanđi je duhovni majstor, čija se učenja zasnivaju na veri i čistoti svake misli, reči i dela. Njihova srž je oslobođenje od svih vezanosti i životnih navika i bezuslovna ljubav. On kaže “ Ostani oslobođen i otiđi oslobođen”.
Mohanđi puno putuje po svetu, gde se organizuju satsanzi, tranformišući ritritovi i hodočašća na moćnim mestima kao što su planina Kajlaš, Kumbha Mela, Maču Pikču i Bosanske piramide.
Mohanđi je takođe aktivan filantrop. 2003. godine započeo je sa humanitarnim radom Ammucare Charitable Trust (ACT) koji se iz Indije širio dalje i prerastao u globalnu platformu ACT Foundation za nesebično pomaganje i služenje (saznajte više na www.actfoundation.org)
Mohanđijevi volonteri su aktivni u preko 22 zemlje sveta i njihov broj svakodnevno raste.
Više informacija o Mohanđiju, njegovim tehnikama, učenjima, iskustvima pratilaca, događajima u svetu, možete pronaći na www.mohanji.org i na www.mohanji.rs


Program će početi kratkom meditacijom, a nastaviće se u formi pitanja i odgovora posetilaca.
Program „Zagreb se budi sa Mohanđijem” održava se u sali hotela „Antunović“ 20.maja u 17.00 h. Ulaz je na bazi preporučene donacije u iznosu od 50 kuna za potrebe pokrivanja troškova organizacije i zakupa sale. Zbog ograničenog broja mesta, molimo zainteresovane da se prijave popunjavanjem kratkog upitnika klikom na “Prijavi se”. Molimo vas da dođete 30-45 minuta ranije kako bi program počeo u zakazano vreme, najkasnije do 16.30 h.


Za sva pitanja možete pisati na croatia@mohanji.org