Uvidi

Ovo je stranica Mohanđijevih uvida u najrazličitije vidove postojanja, pitanja koje svakodnevno sebi postavljamo i istine koje živimo i delimo sa drugima.


SVEST JE SVE

Nekada davno nismo postojali ni vi, ni ja. Nije bilo zemlje ni kosmosa, ni galaksija ni nikakvog života kakvog sada vidimo oko nas. Nije postojalo ni gore ili dole, ni crno ni belo. Nije bilo ni tame ni dualnosti. Nije bilo relativnosti niti pojma vremena. Nije bilo ničega. Postojala je samo svest – nepomućena i uzvišena svest…

U POTRAZI SA SAMIM SOBOM

Bilo je to kišno jutro 2004. kada sam u tišini posmatrao božansku slavu prirode. Uskoro su zastala mala kola i Keti je prekinula tišinu i ušla u moj fizički prostor. Zaboravio sam da je trebalo da se sastanemo tog jutra, jer sam bio duboko uronio u suptilnost prirode i nije mi se baš izlazilo iz tog stanja.

BRZINA EMOCIJA

Emocije su uvek privremenog karaktera. Čovek koji postoji samo na nivou emocija, najčešće doživljava ekstremne potrese u životu i stalno ima tendenciju vezivanja za nešto ili nekoga, dok onaj koji više koristi svoj intelekt nego emocije, doživljava svet relativno mirno i staloženo…

BISERI NA DNU MORA

Putovanje zvano život naročito postaje iscrpno i teško kada su sama svrha i odredište nejasni. Ono u čemu je ključ uspeha je istrajnost…

SVETI ODNOS MAJKE I SINA

Viktorijin muž je umro kada je njihovom sinu Ahmedu bilo samo dve godine. To je bio zaista težak zadatak za Viktoriju da odneguje dete u zdravog čoveka. Živeli su u gradu blizu mora na rtu. Mesto je bilo mirno danju, ali, veoma opasno, po mraku…

U POTRAZI ZA DUHOVNIM UČITELJEM

Večno traganje kroz život. Traganje za sobom.

OBASIPAJTE SVE BLAGOSLOVIMA

Blagosiljanje vas širi i čini vas laganim. Kada blagosiljamo ljude – one koje volimo i koje ne volimo – postajemo savršeni izraz Svevišnjeg. Njegov pravi izraz je bezuslovna ljubav, a kada uklonimo svu mržnju i strah iz svojih umova, postajemo otelotvorenje ljubavi…

OSLOBAĐANJE I VEZIVANJE

Objavljeno u časopisu Times of India

PRINCIP DUHOVNOG UČITELJA

Pitanja i odgovori sa Mohanđijem

ZEMALJSKE VRSTE I IZRAZI ČOVEKA

Život je duel između dobrog i lošeg. Onog koga podržavate – taj POBEĐUJE. Za čoveka preokupiranog sobom, duhovna evolucija nije laka i čovek je po pravilu uglavnom sebičan. Čak su i životinje sebične, jer one prvo brinu o sebi, a onda ostave drugima što preostane…

KADA JE VOĐA NEKO KO JE “SLEP”

Čak i ako postoje različiti nazivi za isti okean, okean je jedno, a nazivi nisu ni bitni, jer važna je suština…

DREMEŽ VULKANA

Ovaj blog govori o začetku dualiteta i relativiteta, redovnim rođenjima, smrti, promeni svesti i konačnom stapanju sa jedinstvom svega.

SUMNJE

Svesni um stvara sumnje kao i strah od nepoznatog, a one se zasnivaju na nivou svesti. Recimo kada je sunčano jutro i kada se uživa u toplim zracima, svesni um je siguran u to da je jutro i da sija sunce. Ali, osoba koja spava pokrivena ćebetom i sa navučenim zavesama koje ne dozvoljavaju da sunčevi zraci prodru u sobu, nikada ne može znati kakvo je vreme napolju…

VEZANOST I OSLOBOĐENJE

Da li se ikada duboko zapitate šta zapravo radite ovde na Zemlji? Šta je naša svrha? Svaki čovek nosi u sebi ova pitanja, a ukoliko pratimo put oslobođenja, ta pitanja nas progone još više…

ŽIVETI SA SVECEM

Sveci su oduvek bili obični ljudi i spoljašnji sjaj nikada nije bio bitan pravom svecu. Dok je Širdi Baba živeo neki ljudi su ga smatrali mentalno nestabilnom ličnošću i često je razgovarao sa entitetima nevidljivim ljudskom oku. Ponašao se čudno, a živeo veliku istinu…

UVERENJE

Uverenje je sve što nam je potrebno, jer ono otklanja sve mentalne barijere. Kada čovek radi iz uverenja, on ne čeka odobrenja niti mu je važno da dokazuje drugima o svojoj misiji ili razlogu zašto nešto radi. Ono što radi nikada neće zavisiti od mišljenja drugih ili aplauza…