SVESNO PLESANJE

Poklonimo sebi nešto sasvim novo!

Svesno Plesanje je nova tehnika, još jedan dar iz Mohanđijeve svesti, kanalisan kroz Devi Mohan. Ova oslobađajuća tehnika vodi nas u osvešćivanje svoga tela i spoznaju sebe na sasvim novi način, kroz lepotu i slobodu pokreta.

U ritmu zanosne muzike i vibracija koje proizvodimo glasom slavimo život kroz radost pokreta, dovodeći dušu i telo u savršeni balans.

Osvestimo element zemlje u sebi zagrevajući se uz ritmove Afrike, potecimo kroz život zaplovivši salsom, otvorimo svoje srce kroz pesme slobode i ljubavi, istopimo se u zagrljaju Božanske Majke i utonimo u apsolutnu Svest, slaveći našu vezu sa Sobom i Božanskim.

Iskusimo novu dimenziju Sebe kroz Svesno Plesanje!