Upitnik za prijavljivanje / Registration Questionnaire

Ime i Prezime / Name and Surname *

Email adresa / Email Address*

Broj telefona (nije obavezno) / Telephone number (not obligatory)

Da li ste do sada prisustvovali na bilo kom događaju sa Mohanđijem? / Have you ever attended any program or Satsang with Mohanji? *
Da/YesNe/No

Da li želite da primate newsletter sa redovnim dešavanjima i budućim događajima? / Would you like to receive the newsletter with the regular activities and the upcoming events? *
Da/YesNe/No