Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018

Budite dobri, činite dobro

Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“ obuhvatilo je 4 zemlje, 2.000 pređenih km, 22 dana i 12 programa, 36 volontera i 1.000 učesnika programa okupanih Mohanđijevom mudrošću i svetlošću. “Postojanje bez osuđivanja i očekivanja je savršeni odmor.”, odgovara Mohanđi na pitanje kako teče sa jednog na drugi kraj sveta bez odmora.

Iako je tek jul mesec, 2018.godina ostaće upamćena u Mohanđijevoj organizaciji kao godina kada je bilo mnogo „prvih puta“: Po prvi put su Mohanđijeve posete zemljama jugoistočne Evrope objedinjene u jedinstven program pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“; po prvi put, Mohanđi je posetio Zagreb i Sarajevo, a za samo 6 meseci, održan je najveći broj događaja u regionu do sada.

Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“ počelo je večernjim programom u Zagrebu. Pod simboličnim nazivom „Zagreb se budi“, satsang je okupio više stotina posetilaca iz Hrvatske od kojih većina prvi put sreće Mohanđija. Mohanđi je strpljivo i sa ljubavlju odgovarao na pitanja posetilaca, ističući da je najvažnije postići ličnu integraciju kako bi postali nezavisni i srećni. Tek kada nam za zadovoljstvo ne treba ništa izvan nas, spremni smo da živimo život na jedini smisleni način – deljenjem sa drugima. Jer „Kakvog smisla ima život, ako ga provodimo u sebičnosti?“, pita Mohanđi.

Posle Zagreba, „Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“ nastavljeno je u Bosni, gde je prvi u nizu programa bio otvoreni satsang u Sarajevu. I ovde je većina učesnika prvi put srela Mohanđija uživo. Mohanđi je odgovaro na pitanja učesnika koji su Ga slušali sa velikom pažnjom i prijemčivošću. Satsang „Druženja sa Mohanđijem“ bio je samo uvod za naredne programe u Bosni.

Usledilo je četvorodnevno hodočašće na Bosanske piramide sa Mohanđijem. Četvrtu godinu za redom, Mohanđi se vraća Bosanskim piramidama. Hodočašće je ove godine okupilo 60 učesnika iz raznih krajeva sveta. I ovog puta, najveći izazov za učesnike je predstavljao uspon na piramidu Meseca. Uz veliku milost i pod blagoslovom majstora, svi učesnici, bez obzira na fizičku spremnost i godine, osvojili su vrh piramide Meseca. Na samom vrhu, usledile su vežbe disanja i meditacija koje su imale još dublji, snažniji i pročišćujući efekat prouzrokovan samim „mestom moći“. Po povratku sa piramide, usledila je joga nidra buđenja pod vođstvom Devi Mohan. Pored uspona na piramidu Sunca, učesnici hodočašća posetili su i mesto sa najvišom koncentracijom negativnih jona na Planeti, tunele Ravne 2. Ovo posebno „mesto moći“ pogodno je za isceljivanja svih vrsta pa je Mohanđi na tom mestu vodio meditaciju i učesnicima dao šaktipat poslednjeg dana hodočašća.

Forest Meditation
Forest-meditation
Pyramid-group
Forest Meditation Pyramid Group

Po završetku hodočašća, na istom mestu, Bosanskim piramidama“, počeo je Krija intenziv program sa Mohanđijem, namenjen isključivo iniciranima u Kriju Svesnosti. Njih 70ak iz raznih zemalja, Mohanđi je podsetio na svrhu krije i tako svim praktikantim ojačao volju i dodatno ih motivisao da redovno i savesno praktikuju Kriju Svesnosti više puta dnevno. U nastavku programa, učesnici su praktikovali krija tehnike na mestima visoke energije: Tuneli ravne 2, Tumulus 1 i 2, na piramidi Ljubavi i na samom vrhu piramide Sunca. U povratku sa piramide Sunca, učesnike je iznenadila jaka kiša koja je padala celim putem, dodatno pročišćujući sve učesnike. Program „Krija intenziv“ završen je krijom na piramidi Ljubavi i šaktipatom u Tunelima Ravne 2. Tokom ovog programa, novi krija praktikanti su prošli obuku za kriju i primili Mohanđijevu inicijaciju.

Poslednji u nizu programa u Bosni bio je susret volontera u Sarajevu. Mohanđijeva misija broji više hiljada volontera širom sveta od kojih se 50 predstavnika raznih zemalja okupilo ovom prilikom. Ovaj program imao je za cilj da stvori još jaču vezu među volonterima, da im omogući uvid u svrhu njihovog doprinosa i osnaži ih u njihovoj zajedničkoj misiji. To je postignuto kroz razne radionice među kojime je akcenat bio na komunikaciji, a postavljeni su i ciljevi delovanja za sledeću godinu. Susret volontera je protekao u pozitivnoj i energičnoj atmosferi i krunisan je svesnim plesanjem i Mohanđijevim šaktipatom na vrelu Bosne.

Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“ nastavljeno je u Srbiji: U Vrdniku je održan jedinstven celodnevni program sa Mohanđijem pod nazivom „Doživi Mohanđija i doživi sebe“. 200ak učesnika programa provelo je dan u Mohanđijevom prisustvu i svesti, praktikujući meditaciju, svesno hodanje, svesno plesanje, postavljajući pitanja Mohanđiju. „Ako smo pomireni sa sobom, lako se mirimo i sa svetom, njegovim turbulencijama i izazovima“, podsetio je Mohanđi prisutne. Na kraju programa, učesnici su primili Mohanđijev šaktipat.

U Vršcu je održan večernji satsang „Razgovori sa Mohanđijem“ kojem su prisustvovali učesnici širom Srbije.

Concious Dancing
Concious-dancing
Mohanji-hug
Mohanji-shaktipat-2
Mohanji-tradition
Yoga-downward-facing
Concious Dancing Mohanji Hug Mohanji Shaktipat 2 Mohanji Tradition Yoga Downward Facing

Petodnevni ritrit “Spoznaj sebe” na Andrevlju koji je usledio, čini se da je bio najintenzivniji. I to ne samo zbog činjenice da je bio najduži od svih programa. U Mohanđijevom prisustvu i uz Njegovu podršku, učesnici su bili izazvani da prodru duboko u sebe i spoznaju ko su zapravo. U procesu spoznaje šta sve nisu, učesnici su došli do saznanja da je prvo mesto na kojem treba tražiti Boga zapravo sve vreme u nama samima. Mohanđi je odlučno poručio svima da prihvate i zavole sebe kako bi bili u prilici da pomognu drugima da učine isto. Na tom putu, treba odbaciti sve lažno iz sebe. „Ne možete davati drugima dok god više uzimate od ovog sveta nego što dajete. Mi smo produžena Božja ruka čiji zadatak je da širi ljubav, samilost i dobrotu u svetu, kroz stalna dela nesebičnog služenja.“, rekao je Mohanđi. „Ne treba čekati da spasenje padne s neba, jer sve je u vama. Budite dobri i činite dobro.“, zaključio je Mohanđi. Ritrit je zaključen otvorenim javnim satsangom tokom kojeg se učesnici ritrita pridružilo više desetina posetilaca željnih najdubljih istina koje nam Mohanđi prenosi sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom.

Prolećno buđenje sa Mohanđijem 2018“ zatvoreno je četvorodnevnim ritritom u Berovu, Makedonija.

Sa Balkana, Mohanđi je otišao u Italiju kako bi sa drugim duhovnim majstorima učestvovao u globalnom događaju koji zagovara mir u svetu. Na pitanje kako teče sa jednog na drugi kraj sveta bez odmora, Mohanđi odgovara “Postojanje bez osuđivanja i očekivanja je savršeni odmor“.