MOHANĐI FONDACIJA

Mohanđi fondacija je prvi put zaživela 2007 godine. Posvećenici čije živote je dotakao i promenio Mohanđi, međusobno su se povezali sa željom da očuvaju, uvećaju i podele Mohanđijeva učenja kako bi što više duša moglo da ih iskoristi za svoj duhovni razvoj. 

Nešto što je počelo kao spontano okupljanje ljudi, koje je duboko dirnulo lično iskustvo sa Mohanđijem, pod Mohanđijevim vođstvom i vizijom, organizovano je preraslo u globalnu zajednicu. Mohanđi fondacija je do sada zvanično registrovana na tri kontinenta, gde služi sledbenike u više od 17 zemalja, održava na hiljade besplatnih meditacija, ritritova i programa, i tako dotiče milione života. 

Na Mohanđijeve meditacije su dobrodošli svi i svakome je pružena podrška, bez obzira na kulturu, religiju ili bilo koju drugu pripadnost tih individua. Mohanđijeve meditacije prvenstveno vode ka opraštanju, zahvalnosti i harmoničnom životu, i na taj način doprinose unutrašnjem miru praktikanata, njihovog okruženja i društva kao celine. Najistaknutije su sledeće meditacije koje su javnosti dostupne besplatno – Moć čistote, 360 stepeni, kao I meditacija u pokretu zvana Svesno hodanje.

Mohanđi fondacija (u Srbiji zvanično registrovana pod nazivom Udruženje Mohanđi Srbija) je do sada osnovala svoje duhovne centre u 17 zemalja kako bi se Mohanđijeve meditacije besplatno održavale na nedeljnoj bazi, okupljajući na taj način istomišljenike i gradeći miroljubivu zajednicu ljudi koji istinski rade na sebi.  Počevši od škola, koledža do korporacija, mnogi su imali koristi od Mohanđijevih, besplatno dostupnih, meditacija koje drže obučeni članovi naše zajednice.  Više informacija o meditacijama možete naći ovde.

Ljudski uspeh zavisi od toga koliko je čovek sam sebi dovoljan. Kada se naša zavisnost o zemaljskim stvarima i svemu ostalom što je van nas samih stalno smanjuje, počinjemo da doživljavamo istinsku slobodu. Kada nesebično služimo i postajemo sve više i više korisni svetu oko nas, postajemo zaista bogati iznutra. Unutrašnje bogatstvo je pravo bogatstvo. Bezuslovna ljubav je prava snaga. Spososbnost da zemlji dajemo mnogo više nego što od nje uzimamo je istinska moć. Sposobnost da u svakom trenutku ispoljavamo saosećajnost je prava sloboda.

SLUŽENJE

S obzirom da je služenje jedan od stubova naše misije, mi takođe činimo svestan napor da dođemo do prihvatilišta, domova za stare i decu bez roditelja i sličnih lokacija gde se može pružiti pomoć najugroženijima. Na tim mestima ne držimo samo meditacije, već pružamo i direktnu materijalnu pomoć preko Mohanđijevih dobrotvornih organizacija – AmmucareTM Charitable Trust u Indiji i ACT Foundation u svetu (u Srbiji je registrovana pod imenom Fondacija ACT Foundation). Nakon analize konkretnih potreba siromašnih, naši ACT volonteri im pružaju pomoć tako što ih snabdevaju upravo onim što im je najpotrebnije, bilo da su to besplatni obroci, osnovna zdravstvena nega, ćebad, školski pribor ili bilo što drugo.

Širenje mira, svesnosti i harmonije među članovima društva kojima je život doneo veće izazove i manje sreće i uspeha nego drugima je nešto što je Mohanđiju veoma drago. Više informacija o aktivnostima vezanim za služenje, možete naći ovde.

DUHOVNI RITRITOVI I PROGRAMI

Duhovni program u prirodi, daleko do vreve svakodnevnog života, tokom koga je akcenat na unutrašnjem čisćenju i rastu u ljubavi i svesti, Mohanđi naziva ritrit (Retreat). Prvi ikada ritrit sa Mohanđijem održan je upravo u Srbiji 2009 godine. Taj program je imao momentalni uspeh i ubrzo je postao godišnji događaj u Srbiji. Po najavi ritrita sva mesta ubrzo budu popunjena. Kasnije su nastupili ritritovi i programi I u drugim zemljama u Evropi, u južnoj Africi, srednjem Istoku i Indiji, a sada se održavaju širom sveta tokom cele godine, koliko god to Mohanđijev raspored dozvoljava

Za vreme njegovih ritritova i programa, Mohanđi učesnike vodi ka oslobođenju od svih vrsta vezanosti, pomaže im da prevaziđu skučene okvire uma koji ih sprečavaju da imaju direktan uvid u apsolutnu Istinu svog Bića. On radi na slabljenju i sagorevanju nagomilanog karmičkog prtljaga, kao I na podizanju i povećanju frekvencije svakog pojedinca, jer mi zaista privlačimo upravo ono što svesno ili nesvesno zračimo.

Ritritovi i programi sa Mohanđijem su potpomognuti detoksikacijom, čišćenjem i pročišćavanjem na svim nivoima – fizičkom, emotivnom, intelektualnom i duhovnom. Promene u konstituciji individue su veoma moćne i njihov efekat se oseća dugo vremena nakon što je ritrit ili bilo koji drugi program sa Mohanđijem završen jer ti programi učesnicima pomažu da svoj unutrašnji prostor održe mirnim, stabilnim i srećnim, bez obzira u kakvim okolnostima i okruženju se nalazili. Više informacija o Mohanđijevim programima i ritritovima možete naći ovde.