KRIJA SVESNOSTI

Krajnji cilj ljudskog postojanja i jedini cilj duše je oslobođenje. To znači živeti u ličnoj slobodi bez vezivanja, biti oslobođen ciklusa rađanja i umiranja i stopiti se sa najvišom svešću. Krija svesnosti je put ka potpunom duhovnom oslobođenju.

Svaka misao, reč i delo trebalo bi da vode do lične slobode i potpunog oslobođenja. Ako se praktikuje sa posvećenošću, verom i istrajnošću, Krija svesnosti je izuzetno efikasna tehnika i sredstvo za tu svrhu. Mohanđi ju je spontano dobio u cilju vođenja čovečanstva ka oslobođenju. Put vodi od materice majke do materice najviše svesti. Krija je most između ove dve materice, most ka svakom suptilnijem nivou svesti i pomaže povećanju naše svesnosti. Inicijacija u Kriju od strane Gurua je od suštinskog značaja. Ona obezbeđuje povezanost sa Guru Principom koji štiti i uzdiže. Sve ovo obezbeđuje protok milosti, koja predstavlja samu dušu Krije kao duhovne prakse.

Rast na putu Krije se dešava po fazama, a inicijacija u više Krije se zasniva na nivoima podizanja svesnosti koji su postignuti putem posvećenosti, uverenja, obavezivanja i doslednosti u praksi.

Krija je put ka nama samima i praktikovanje Krije se može smatrati bogosluženjem. Inicirani u Kriju ne treba da dele tehniku sa drugima. Krija je moćna zvezda vodilja, čista i nezagađena, i nosi dugu tradiciju svetosti i dubokog poštovanja, što treba štititi i čuvati.

 

Zbog toga je uvedena procedura za prijavu da bi se moglo proceniti koliko je svaki kandidat ozbiljan i posvećen. Ukoliko imate jak poziv za slobodom i potpunim oslobođenjem, i ako ste spremni da se tome posvetite, onda ste dobrodošli da popunite formular i da se elektronski prijavite.

Svet je put i odredište. Sveta je praksa i onaj koji je praktikuje. Sveta je inicijacija. Krija je sveta.” – Mohanđi

PRIJAVITE SE ZA KRIJU SVESNOSTI

Mohanđi inicira ljude u KRIJU SVESNOSTI u raznim gradovima širom sveta svake godine. Nakon prihvatanja i inicijacije postaćete deo naše globalne zajednice Krija svesnosti, koja vam daje pristup dešavanjima vezanim za Kriju svesti u vašem regionu i globalno. Ovo vam omogućava da se povežete sa našom globalnom zajednicom istomišljenika, da praktikujete Kriju u grupnom okruženju zajedno sa drugima koji su inicirani, da podelite iskustva i istinski dodate vrednost društvu.

Ukoliko imate jak poriv za slobodom i potpunim oslobođenjem, i ako ste spremni da se tome posvetite, onda ste dobrodošli da popunite elektronski formular za prijavu.