Hodočašće na Bosanske piramide sa Mohanđijem

Poziv iznutra

Četvrtu godinu zaredom Mohanđi se vraća Bosanskim piramidama. Ovogodišnje jedinstveno hodočašće pružiće nam priliku da boravimo u Mohanđijevoj svesti i u neposrednoj blizini majstora osetimo i iskusimo ovaj arheološki, istorijski i energetski fenomem.

Mohanđi o Bosanskim piramidama

Prilikom prve posete Bosanskim piramidama Mohanđi je rekao: „Verujem da postoje piramide koje su prijemnici i one koje su odašiljači. Smatram da su egipatske piramide, iako nikada nisam bio tamo (ne znam zašto, nije me zanimalo da idem tamo, ali me je zainteresovalo da dođem ovde), uglavnom prijemnici – primaju nešto za zemlju. Smatram da je piramida ove prirode izvor energije. One su odašiljači. Kretanje energije je kao fontana, kao vulkan. To se može videti iz svemira. Bića više prirode koja putuju s energijom, uz pomoć ovih piramida mogu da vide i osećaju šta se ovde dešava. Takođe, energija unutra odgovara njihovoj energiji. Kada bi želeli da se prizemlje, ovo su portali za prizemljivanje. Svi mi imamo frekvenciju i ako nam se frekvencija ne poklapa sa mestom na kome boravimo, ne možemo da ostanemo tu. Bića koja su potpuno nesebična, i potpuno objektivna, dolaze i potrebni su im ovakvi portali da bi boravili ili radili. Namera im je čista. Nisu došli ovde da bi nešto uzeli. Ovde su da bi uzdigli svest u ovoj eri. Isto tako, imam osećaj za izvore energije. Postoji četiri vrste mesta: vrlo loša, osrednja, dobra i jako dobra. Ovo mesto spada u jako dobra kada je reč o energiji. Da biste ušli u ovakvo mesto, potrebna je dozvola, poziv. Ne možete samo da uđete. Zato ga mnogi poriču, kako kaže profesor dr Semir Osmanagić. Ne mogu da uđu. Kada funkcionišete u frekvenciji grubosti, ne možete da dospete u suptilnu ravan. Čista logika. Molim vas, mislite ili verujte da ste pozvani inače ni vi ni ja ne bismo sada bili ovde. Nema slučajnosti. I sve što vam je potrebno da biste bili na ovakvom mestu je praznina. Nemojte da razmišljate. Samo osećajte. Na pitanje kako možete da iskoristite ovo mesto odgovor je jednostavan – zavisi od vas. Ako ste sasvim prazni, bićete skroz napunjeni. Ako ste već sasvim puni, nema šta da vam se da. Dakle, budite prazni i prigrlite energiju.

 

O piramidama

Bosanska dolina piramida je najveći svetski kompleks piramidalnih građevina. Sastoji se od Bosanske piramide Sunca (Visočica) koja je, s visinom od više od 220 metara, znatno viša od Keopsove piramide u Egiptu, zatim Bosanske piramide Meseca (Plješevica) visoke 190 metara, Piramide bosanskog Zmaja (Buci) od 90 metara, te obrađenih uzvišenja Hrama Majke Zemlje (Krstac) i Piramide Ljubavi (Cemerac).

Piramide Sunca, Meseca i Zmaja formiraju pravilan jednakostranični trougao s međusobnom udaljenošću vrhova od 2.170 metara. Orijentacija stranica svih piramida je pravilna, prema kosmičkom severu. U Zaključcima Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida u augustu 2008. pedeset pet vodećih svetskih stručnjaka iz 13 zemalja je zaključilo da su „Bosanske piramide arheološki fenomen koji treba intenzivno istraživati.”

Georadarska i termalna snimanja piramida su potvrdila postojanje prolaza i prostorija unutar piramida. Analize uzoraka blokova s Bosanske piramide Sunca na institutima za materijale u BiH, Francuskoj i Italiji su pokazale da je reč o betonu najboljeg kvaliteta, kojim je prekrivena piramida. Prema radiokarbonskim analizama sprovedenim 2011. u Poljskoj i pedološkim analizama (2006.) bosanske piramide su građene pre više od 10.000 godina. Podzemni tunel-lavirint ispod Visokog se pruža desetinama kilometara i sastoji se od prolaza, prostorija i vestačkih podzemnih jezera.

Istraživanja su započeta u aprilu 2005. kada je antropolog dr sci. Semir Osmanagić postavio hipotezu o postojanju kompleksa piramida i mreže podzemnih tunela, a nastavljena 2006. formiranjem neprofitne Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. Danas je ovo istraživanje najveći svetski arheološki projekat koji privlači desetine hiljada turista u Visoko (BiH) svake godine.

Fondacija prima brojna svedočanstva o blagotvornom delovanju boravka u praistorijskom Podzemnom tunelu-lavirintu Ravne na zdravlje ljudi.

Fondacija je sprovela i prvu medicinsku pilot-studiju u avgustu 2016. koja je pokazala momentalno jačanje imuniteta kod dvadeset ispitanika kojima je izvršen nalaz urina i krvi pre posete tunelima, nakon izlaska iz tunela i posle sedam dana.

Na pet međunarodnih naučnih konferencija o bosanskim piramidama održanih 2008, 2011, 2012, 2013. i 2014. stručnjaci su dali interdisciplinarna naučna objašnjenja lekovitosti energije piramida. Na piramidama u Visokom i u podzemim tunelima izmereno je stalno prisustvo blagotvornog elektromagnetizma i ultrazvuka od 28 kHz, Šumanove rezonance od 7,83 Hz (najbolje energetsko polje za fizičke, umne i duhovne sposobnosti čoveka), visoke koncentracije negativnih jona do 60.000 po kubnom centimetru (poređenja radi, to je deset puta viša koncentracija nego u šumi na planini Igman). Medicinska nauka zna da negativni joni povećavaju nivo kiseonika u krvi, ubijaju viruse i bakterije i čiste vazduh od prašine. U tunelima se beleži odsustvo štetnih kosmičkih zračenja i prirodne radioaktivnosti. Keramički blokovi su postavljani iznad podzemnih vodenih tokova i oni neutralizuju negativna podzemna zračenja. Stoga su tuneli potpuno zaštićen prostor. U tim uslovima ćelije organizma započinju proces regeneracije.

 

O programu

Na ovom posebnom hodočašću Mohanđi će voditi meditacije i sprovoditi metode čišćenja našeg unutrašnjeg prostora na posebno odabranim energetskim mestima na piramidama.

Mohanđi praktikuje davanje Šaktipata u podzemnom tunelu Ravne, za koji je dokazano da ima svetu vibraciju utrobe majke i Satja Juge, najuzvišenijeg razdoblja evolucije svesti čoveka. Boravak u komori za isceljivanje, meditacija na samom vrhu piramide Sunca, gde se nalazi moćna energetska spirala koja se konstanto uzdiže na gore, te meditacija na posebnoj energetskoj lokaciji na Tumulusu, u selu Vratnice (brdo u obliku kupole sa moćnom energijom na vrhu koja sama po sebi čoveka odvodi u duboku meditaciju), takođe su deo ovog jedinstvenog programa.

U zavisnosti od otvorenosti i prijemčivosti nas kao tragalaca, emocionalno i duhovno čišćenje sa ovog hodočašća će promeniti naš pristup životu. Mohanđijeva uputstva i novi uvidi pomoći će nam da shvatimo kako da primenimo duhovnost u svakodnevnom, materijalnom životu.

Prvi nivo izgradnje svesti i čišćenja odigrava se preko satsanga sa Mohanđijem. Iako samo prisustvo Majstora ima veoma intenzivan, pročišćujući efekat, satsang je medijum koji još više intenzivira ovaj prenos i povezivanje. Na satsangu se dobiju znanja i uputstvadirektno i jednostavno, savršeno prilagođeno svakom pojedincu.

Hodočašća i obilasci energetski veoma moćnih mesta igraju veliku ulogu u čišćenju emotivnog prtljaga koji nosimo na svojim plećima iz života u život. Kada zajedno sa Učiteljem ulazimo u energiju takvih mesta, oni utiču na suptilne transformacije u nama. Drugim rečima, kroz hodočašće Mohanđi radi na razblaživanju i spaljivanju akumuliranog karmičkog prtljaga i podiže našu frekvenciju. Promene koje nastaju su veoma snažne i intenzivne.

Mudrost i jasnoća koje dolaze zahvaljujući prisustvu Mohanđijeve svesti pomoći će nam da održimo miran, stabilan i srećan unutrašnji prostor dugo nakon hodočašća, bez obzira na okolnosti i okolinu koja nas okružuje.

 

Specijalna ponuda:

Ukoliko se prijavite za oba programa (Bosanske piramide sa Mohanđijem i Krija Inzenziv) ostvarujete popust od 10%.

Saznajte više o programu Krija Inzenziv. Možete se prijaviti za inicijaciju u Kriju Svesnosti koja će se desiti na početku programa Krija Inzenziv. Na taj način biste produžili boravak na Bosanskim Piramidama sa Mohanđijem.